Mgr. Petr Odstrčil

Psychoterapeut, supervizor, lektor psychoterapeutických výcviků a postgraduálního vzdělávání.

webové stránky: petrodstrcil.cz

mail: petrodstrcil,p@gmail.com

Čklenství v orzanizacích

N

Kvalifikace

 • 2020 – frekventant Výcvikového programu pro integrativní supervizi ČIS
 • 2007 – 2012 Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu „Pedagogika“ – titul Mgr., studijní obor andragogika.
 • 1999 – 2005 Systematický výcvik v Biosyntéze, Asociace pro somatickou psychoterapii a International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden / Switzerland
 • 2004 Mediátor, Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů České republiky, Praha
 • 1998 – 2003 Systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), A. Pesso, L. Perguin, I. Baardman, M.J: Howald
 • 2003 Facilitace, efektivní vedení porad, schůzí a skupinových jednání, ICN, Helena Stöhrová, a PhDr. Tatjana Šišková.
 • 1995 -1999 Systematický výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens / Belgian Gestalt Institute./ Institut pro Gestalt a psychosyntézu Praha.
 • 1995 – 1997 Výcvik telefonické krizové intervence, RIAPS Praha
N

Odborná praxe

 • 2023 Vedoucí Výcviku integrace v psychotetapii
 • 2021 – Lektor postgraduálních seminářů Léčba traumatu v psychoterapii
 • 2021 Mentorská činnost v České asociaci pro psychoterapii
 • 2021 – 2023 Lektor teoretických bloků v komplexním vzdělávacím programu v psychoterapii – Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, Rafael institut.
  • 2021 – 2023 Předseda odborné rady České asociace pro psychoterapii
  • 2021 – 2022 Lektor přednášek „Integrativní psychoterapie“ pro studenty psychologie FFUK
  • 2020 – 2023 Lektor vzdělávacích programů Krizová intervence Remedium Praha.
  • 2019 – 2023 Člen etického panelu České asociace pro psychoterapii
  • 2019 – 2023 Lektor seminářů Dobrá praxe pořádané Českou asociací pro psychoterapii.
  • 2019 – 2023 Lektor výcvikového modulu Práce s traumatem, Psychoterapeutický výcvik Gestalt studia
  • 2019 – 2023 Člen odborné rady České asociace pro psychoterapii
  • 2017- 2023 Lektorování tématických seminářů pro INSTEP – integrativní psychoterapie
  • 2017- 2019  Lektor nácvikových skupin ČAPZT České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo
  • 2017 – 2018 Lektorování sedmidenního semináře „Problematika sexuálního násilí a psychoterapeutické přístupy k léčbě traumatu pro ACORUS centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Praha
  • 2016 – 2023 Lektorování výběrových přednášek „Transpersonální myšlení a psychospirituální téma v psychologii pro studenty psychologie FFUK
  • 2015 – Lektor sebezkušenosti ve Výcviku integrace v psychoterapii.
   • 2010 – 2016 Vedení supervizních skupin v DIABASIS z.ú. –pomoc v psychospirituální krizi.
   • 2009 – 2015 trenér mezinárodního psychoterapeutického výcviku Biosyntéza. International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden /Schweiz, Benzenruti 6, Český institut Biosyntézy o.s., Eliášova 21. Praha.
   • 2009 – 2014 součinnost při organizaci a výuce výcviku a dalšího vzdělávání v Biosyntéze.
   • 2010 – Supervize v psychoterapii, lektorská a pedagogická činnost
   • 2005 – 2016 Vedoucí týmu psychoterapeutů v DIABASIS z.u.
   • 2001 – 2004 Vedení podpůrných skupin ošetřujících pracovníků a blízkých členů rodiny, kteří se starají o nemocné Alzheimrovou chorobou.
   • 1998 – 2019 Spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v sociální sféře. Supervizor, lektor akreditovaných vzdělávacích programů, vedení řešících skupin, koordinace činnosti vedení.
   • 1998 – 2008 Koordinace činnosti vedení neziskové organizace pečující o lidi s mentální postižením Modrý klíč, Praha.
   • 1997 – 2019 Vedení psychoterapeutických skupin PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)
   • 1997 – 2021 Soukromá psychoterapeutická praxe, Psychologické poradenství a diagnostika. Individuální, párová a skupinová psychoterapie, vedení tématických a seberozvojových skupin.
   • 1994 -1999 Pracovník telefonické krizové linky