Psychoterapie traumatu

Soubor prezenčních seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu.

 • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.
 • Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
 • Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurobiologie, psychosomatiky a práce s tělem.
 • Jedná se o komplexní soubor prezenčních seminářů, který je třeba absolvovat v pořadí tak, jak je níže popsán.

Tématické rozložení prezenčních seminářů

I. Úvod do psychoterapie traumatu

 • Vymezení základních pojmů a teoretického rámce.
 • Seznámení s mechanismem vzniku situační i vývojové traumatizace.
 • Přiblížení možných přístupů k problematice práce s traumatem v psychoterapii.

2 dny, celkem 16 hodin

II. Situační trauma

 • Popis dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové.
 • Vytyčení principů léčby.
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik.
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli situačního traumatu, včetně skrytých nároků.

2 dny, celkem 16 hodin

III. Vývojové trauma

 • Zkoumání dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby.
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli vývojového traumatu, včetně skrytých nároků.

2 dny, celkem 16 hodin

Supervize a integrace

 • Integrace nabytých vědomostí a dovedností
 • Supervize kazuistik účastníků
 • Jednodenní setkání přístupné všem účastníkům, kteří absolvovali alespoň blok I. „Úvod do psychoterapie traumatu“. Toto setkání je možné navštěvovat opakovaně.

1 den, celkem 8 hodin

Termíny seminářů (běh 6):

 • II. Situační trauma 18. 6. a 19. 6. 2024 /běh T6 /
 • III. Vývojové trauma 24. 9.  a 25 . 9. 2024 / běh T6 / (seminář je již naplněn)
 • Supervize a integrace 22. 10 . 2024

Cena (za běh 6):

I. Úvod do psychoterapie traumatu 4 200,-Kč

II. Situační trauma 4200,- Kč

III. Vývojové trauma 4200,- Kč

Supervize a integrace 2 100,- Kč

Termíny seminářů (běh 7):

 • I. Úvod do psychoterapie traumatu 26. 11. a 27.  11. 2024 / běh T7 /
 • II. Situační trauma 14. 1. a 15. 1. 2025 /běh T7 /
 • III. Vývojové trauma 25. 2.  a 26 . 2. 2025 / běh T7 /
 • Supervize a integrace 8. 4 . 2025

Cena (za běh 7):

I. Úvod do psychoterapie traumatu 5 000,-Kč

II. Situační trauma 5 000,- Kč

III. Vývojové trauma 5000 ,- Kč

Supervize a integrace 2 500,- Kč

O seminářích:

Skupina: maximálně 26 účastníků

Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

Čas: vždy 9:00 – 17:00

S organizací nám pomáhá: Kateřina Šafránková

Tel: 777 818 448

Mail: vzdelavanivpsychoterapii@gmail.com

Facebook

Je nezbytné se účastnit seminářů v pořadí tak, jak jsou výše uvedeny.

Přihlášení se stává závazným v okamžiku připsání platby na náš účet.

Storno podmínky:

Pokud zrušíte svojí účast více než 14 kalendářních před konáním akce, storno poplatek neúčtujeme.

Od 14 kalendářních dní před konáním akce činí storno poplatek 50% z celkové ceny semináře.

Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu.

Děkujeme za pochopení

Lektoři seminářů Psychoterapie traumatu

Mgr. Petr Odstrčil

Psychoterapeut, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků a postgraduálního vzdělávání.

oříznutý

PhDr. Veronika Pinkasová

Psychoterapeutka, lektorka kurzů krizové intervence a postgraduálního vzdělávání.

Přihlašovací formulář na semináře Psychoterapie traumatu

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Termíny setkání